การอนุญาติเล่น คาสิโนออนไลน์ ในประเทศเยอรมัน ทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้